+48 602 749 434 leszekfatekl@o2.pl

Profesionalna i kompleksowa obsługa inwestycji

doradztwo inwestycyjne

Służymy doradztwem w trzech fazach:

FAZA 1 PROJEKTOWA:
– Projektowanie inwestycji budowlanej, – Analizujemy rozwiązania projektowe,

FAZA 2 PRZETARGOWA:
– Doradzamy jak najkorzystniej oszacować czas realizacji robót,
– Doradzamy przy wyborze wykonawców inwestycji.

FAZA 3 REALIZACJA:
– Wdrażamy metody zarządzania projektem i przekazania do użytku.

Więcej >

kierowanie robotami budowlanymi

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom służymy zespołem wykwalifikowanych współpracowników w rozwiązywaniu wszelkich problemów pojawiających się w czasie trwania projektu budowlanego. Działając, jako Kierownik Budowy posiadamy uprawienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Więcej >

nadzory inwestorskie

Zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i pewność, że nie popełniono żadnych błędów. Ponadto udział inspektora nadzoru inwestorskiego w przygotowaniach do odbioru i użytkowania zrealizowanego obiektu będzie gwarancją, że inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i oczekiwaniami nawet najbardziej wymagającego klienta.

Więcej >

nadzory na obiektach zabytkowych

Fort Sokolnickiego, jako lewobrzeżna część Cytadeli Aleksandrowskiej w Warszawie. Wzniesiono w latach 1849-1851 oraz rozbudowano w latach 1864-1874. Rrejestr Zabytków pod nr rej.: 59/8 z 1.07.1965.

Więcej >

przeglądy budowlane okresowe

Pracownicy firmy ABC PM wykonujący okresowe przeglądy techniczne budynków posiadają wieloletnie doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia. Rezultatem każdej przeprowadzonej przez nas kontroli jest odpowiedni protokół wraz z dokumentacją zdjęciową i zaleceniami pokontrolnymi wskazującymi konieczne do wykonania zabezpieczenia oraz ewentualne prace remontowe, dzięki którym możliwe będzie bezpieczne użytkowanie obiektu.

Więcej >

N

Prowadzimy Zarządzanie Procesami Inwestycyjnymi w budownictwie.

N

Realizujemy Inwestorstwo Zastępcze w zakresu technicznego oraz finansowego.

N

Wykonujemy kosztorysy, opinie i ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych.