+48 602 749 434 leszekfatekl@o2.pl

Doradztwo inwestycyjne

Inwestorzy potrzebują fachowej wiedzy, aby realizować swoje cele inwestycyjne. ABC PROJECK MANAGEMENT zapewnia kompletną obsługę doradczą inwestycji budowlanych.

Służymy doradztwem w następujących fazach:

Projektowanie inwestycji budowlanej. Dogłębnie analizujemy rozwiązania projektowe pod względem pracochłonności, kątem kosztów, technologii i kryteriów organizacji,

Planowanie inwestycji budowlanej. Dostarczamy optymalne rozwiązania dotyczące projektów organizacji robót, planów terenu budowy, planów BiOZ. Zapewniamy wsparcie w zakresie optymalizacji doboru rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz wykonalności rozwiązań projektowych.

Faza przetargowa. Firma ABC PM doradza jak najkorzystniej oszacować czas realizacji robót, oraz dobrać optymalną pakietyzację robót. Doradzamy przy wyborze wykonawców inwestycji,

Realizacja inwestycji budowlanej. W zakresie technologiczno-organizacyjnym problemów terenu budowy, problemów harmonogramowych i kosztowych. Wdrażamy metody zarządzania projektem w tym dokumentami i synchronizacji przekazywania dokumentacji na teren budowy.

Ujmując budownictwo, jako dziedzinę interdyscyplinarną, współpracując z wysoko wykwalikowanymi ekspertami, zapewniamy doradztwo w następujących aspektach:

Aspekty prawne, Aspekty finansowe, Aspekty ekonomiczne, Aspekty planistyczne, Aspekty techniczne oraz Aspekty zarządcze.