+48 602 749 434 leszekfatekl@o2.pl

Nadzory inwestorskie

Prawo budowlane stanowi, że Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi być powołany w przypadku szczególnie skomplikowanych robót i obiektów. Warto wiedzieć jednak, że ustanowienie Inspektora Nadzoru jest nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim prawem każdego inwestora.

Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy inwestor dysponuje odpowiednią ilością czasu oraz posiada wystarczający zasób wiedzy technicznej, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy związane z budową.

Wiedza i doświadczenie, którą posiadają nasi inspektorzy stanowią dla Państwa gwarancję, że realizowany projekt budowlany jest pod kontrolą fachowców. Udział Inspektorów Nadzoru w odbiorach zrealizowanych etapów inwestycji, kontrola jakości wykonanych prac, sprawdzenie, jakie zastosowano materiały i czy zastosowano je właściwie oraz udział w kontroli robót ulegających zakryciu, zapewni Państwu bezpieczeństwo i pewność, że nie popełniono żadnych błędów. Ponadto udział Inspektora Nadzoru inwestorskiego w przygotowaniach do odbioru i użytkowania zrealizowanego obiektu będzie gwarancją, że inwestycję zrealizowano zgodnie z projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i oczekiwaniami nawet najbardziej wymagającego klienta.

Zadowolenie naszych dotychczasowych klientów jest potwierdzeniem, że zainwestowanie dodatkowych środków w niezależnego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyeliminowało konieczność wykonywania kosztownych poprawek i usuwania wad, które są często przyczyną porażki projektu budowlanego.