+48 602 749 434 leszekfatekl@o2.pl

Oferty

Kierowanie budową, nadzory inwestorskie, nadzory nad obiektami zabytkowymi

Kierowanie budową, nadzory inwestorskie, nadzory nad obiektami zabytkowymi

Inwestorstwo zastępcze, harmonogramy, kosztorysy, opinie, ekspertyzy.

Inwestorstwo zastępcze, harmonogramy, kosztorysy, opinie, ekspertyzy

Kontrole techniczne budynków, półroczne, roczne, pięcioletnie

Kontrole techniczne budynków, półroczne, roczne, pięcioletnie

Zarządzanie Kompleksowe Projektem Budowlanym, optymalizacja czasu i kosztów.

Zarządzanie Kompleksowe Projektem Budowlanym, optymalizacja czasu i kosztów