+48 602 749 434 leszekfatekl@o2.pl

Przeglądy budowlane okresowe


Nasza firma proponuje współpracę wszystkim właścicielom i zarządcom, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli. Pragniemy podkreślić, że Prawo Budowlane nakłada obowiązek wykonywania kontroli technicznych.

Każdy obiekt budowlany (z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego) podlega obowiązkowym, okresowym kontrolom stanu technicznego wykonywanym z częstotliwością półroczną, roczną lub pięcioletnią.

Przegląd półroczny dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej    2 000 m2 i/lub powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2.

Podczas przeglądów rocznych oceniany jest stan techniczny elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego użytkowania, instalacji gazowych i przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Pięcioletni przegląd polega na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego obiektu wraz z oceną jego przydatności do użytkowania, estetyki obiektu oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Proponujemy Państwu usługi polegające na przeprowadzaniu okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego Państwa budynków wraz ze sporządzeniem protokołu oraz założeniu i prowadzeniu wymaganej przez prawo Książki Obiektu Budowlanego.